Trên thị trường Saffron hiện nay, Bối nhận thấy có 4 loại chủ yếu.
*?????
Sợi Negin hay sợi Super Negin là loại sợi cao cấp nhất, đã loại bỏ phần chân nhụy màu vàng và cam mà vẫn giữ nguyên vẹn phần thân nhụy đỏ. Nơi đây chứa đựng dưỡng chất cao nhất của sợi nhuỵ - gần 90% dưỡng chất. Trên thị trường hiện nay, sợi Negin cũng chiếm đa số so với những loại Saffron khác.
*??????
Loại thứ hai xếp sau Negin là sợi Sargol là loại sợi mảnh và ngắn hơn sợi Negin, chất lượng thua Negin một chút về cả dưỡng chất và hương vị. Vì sợi Sargol khá ngắn nên đa số người bán sẽ nghiền nhỏ nó ra.
*????ℎ???
Poushali là loại không cắt bỏ phần chân nhụy màu vàng và phần thân trên màu đỏ để tăng trọng lượng, chất lượng cũng kém hơn hai loại trên. Giá thành của loại này cũng thấp hơn so với sợi Negin và Sargol.
*?????ℎ
Sợi Dasteh là toàn bộ sợi nhụy bao gồm cả phần đỏ và vàng nguyên như lúc mới vừa thu hoạch. Sợi được thu hoạch nguyên sợi nhụy và được bó lại từng bó nhỏ nên khó kiểm tra được chất lượng sợi nhụy bên trong. Sợi nhuỵ Dasteh mang giá trị thương mại gần như thấp nhất.
??̂́? ??̀ ??̣?, ??̣? ??̃ ???̣? ???̣? ??̀??

 

Có thể bạn quan tâm