• Phấn Hoa Trà Tây Tạng

    150.000 ₫

    Một thượng phẩm đến từ Hoa nhưng không phải Nhụy Hoa mà là Phấn Hoa, “Bảo Vật Nhan Sắc” cho phụ nữ và người dân Tây Tạng.

0901871636