• Phấn Hoa Trà Tây Tạng

    Liên hệ

    Một thượng phẩm đến từ Hoa nhưng không phải Nhụy Hoa mà là Phấn Hoa, “Bảo Vật Nhan Sắc” cho phụ nữ và người dân Tây Tạng.

0901871636