BỐI SAFFRON tự hào đạt cả 3 chứng nhận.

??? ????

Đây là tiêu chuẩn quốc tế đo lường mức độ ???? ????̂́? của Saffron, được thiết lập bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO giúp chống lại sự gian lận thương mại và giúp người tiêu dùng nhận ra các thương hiệu Saffron chất lượng cao.
Theo tiến sĩ A. Jayathilak - Chủ tịch tiểu ban ISO / TC 34 /SC 7, người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu Saffron đạt chứng chỉ ISO 3632. Vì trên thế giới đây là ???̛́?? ???̉ ??? ???̂́? quy định về chất lượng của Saffron. Nhụy hoa nghệ tây được coi là nguyên chất nếu đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 3632 và không có bất kỳ tạp chất nào được pha trộn vào sản phẩm tự nhiên. Trên thị trường Việt Nam hiện nay có rất ít thương hiệu đạt ISO 3632. Nhà nhập khẩu Bối Saffron là một trong những công ty ???̂́? ??? đạt được chứng chỉ này.


??? ????:????

Tên đầy đủ là Quality management system- Requirements (Hệ thống quản lý chất lượng- Các yêu cầu),
ISO 9001 là Hệ thống tiêu chuẩn về quản lý chất lượng sản phẩm được xây dựng bởi tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO và được công nhận trên toàn thế giới. Khi có được chứng chỉ ISO 9001, chứng tỏ doanh nghiệp có hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và đáp ứng những tiêu chuẩn chung của quốc tế.
Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn 9001:2015, đây được xem là bộ tiêu chuẩn hiệu quả nhất, dễ áp dụng trong thực tế hơn nhằm đáp ứng cho những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới. Đó là việc ứng dụng những công nghệ mới và sự đa dạng hóa trong kinh doanh và thương mại toàn cầu.


??? ?????:????

Tên đầy đủ là Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).
ISO 22000 cũng được xây dựng bởi tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO nhưng tập trung vào Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
ISO 22000:2018 là phiên bản nâng cấp và mới nhất của tiêu chuẩn ISO 22000.

Có thể bạn quan tâm