Tên đầy đủ là Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm). 

ISO 22000 cũng được xây dựng bởi tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO nhưng tập trung vào Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Một doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm áp dụng và đạt chứng nhận ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

ISO 22000:2018 là phiên bản nâng cấp và mới nhất của tiêu chuẩn ISO 22000.

Có thể bạn quan tâm