CHỨNG CHỈ HACCP ĐỘC QUYỀN CHO MẬT ONG BỐI
CHUẨN MỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CAO NHẤT TRÊN THẾ GIỚI

CHỨNG CHỈ HACCP-chuẩn mực vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn thế giới.
HACCP (Viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point System) là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
Các nguyên tắc của HACCP được thống nhất trên toàn thế giới và có thể áp dụng trong tất cả các ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, trong việc phân phối và bán sản phẩm. Hệ thống này có thể được áp dụng cho các sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

Có thể bạn quan tâm