Ong Mật chính là loài côn trùng duy nhất có khả năng tạo ra được thực phẩm cho con người, đó chính là Mật Ong. Trong một chuyến hành trình lấy Mật Ong, trung bình mỗi chú ong thợ sẽ ghé từ 50-100 bông hoa để lấy mật. Ong Mật có khướu giác rất nhạy bén,não chúng có khả năng ghi nhớ mùi và phân biệt đến hơn hàng trăm giống hoa khác nhau dù mỗi giống hoa có thể cách xa nhau đến hơn hàng ngàn mét.

Trong một chuyến thu hoạch Mật Ong, mỗi chú Ong Mật sẽ bay đến lấy Mật của những giống hoa khác nhau rải rác trên chuyến hành trình. Chúng sẽ thu thập về tổ tất cả Phấn Hoa, Mật Hoa của mọi loài hoa miễn là loài hoa ấy đang có Mật.

Hầu hết những loài Ong trên thế giới đều tạo ra Mật Ong Đa Hoa ( thu hoạch từ nhiều loại hoa )

Lý giải về cơ chế Mật Ong Đơn Hoa (Monofloral) từ Mật Hoa Sidr?

Khác với tất cả những loại Mật Ong khác, Mật Ong Dubai Sidr là loại Mật Ong Đơn Hoa quý hiếm nhất hiện nay. Do đặc tính đặc biệt chỉ có ở loài Ong Mật Nepal, những chú ong này chỉ hút duy nhất một loại Mật từ Hoa Sidr. Điều này đã giúp cho Mật Ong Sidr nổi tiếng như là loại Mật Ong tinh khiết nhất, loại Mật Ong thuần túy không hề pha lẫn với bất kỳ loại Phấn Hoa hay Mật Hoa nào khác. Việc này cũng lý giải cho dược tính và chất lượng vượt trội mà hiếm có loại mật ong nào trên thế giới có thể sánh bằng Mật Ong Dubai Sidr.


Xem thêm: Mật Ong Dubai Sibr được nhập khẩu từ Iran của Bối Saffron

??̂́? ??????? ?ℎ?? ??̉ ??̀?? ??̣?

?? ℎ???? ???

??????? : ???? ??? ???

????? : ??????????@?????.???

???????? : ?? ??́ ???́?? ???̆́??. ???̛?̛̀?? ? . ???̣̂? ?

Có thể bạn quan tâm