Certificate of origin (C/O): Chứng nhận xuất xứ hàng hóa


-Chứng nhận xuất xứ hàng hóa, là chứng từ quan trọng trong các giao dịch xuất nhập khẩu, chứng minh hàng hóa có xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp.
-Certificate of origin đảm bảo tính hợp lệ của hàng hoá nhập khẩu và căn cứ vào loại C/O mà hàng hoá đó sẽ được hưởng mức ưu đãi thuế quan khác nhau. Có tất cả 8 loại C/O : Form A, Form D, Form E,S,AK...tuỳ theo khu vực và vùng lãnh thổ.
-Mỗi loại C/O chỉ có hiệu lực trong 1 thời gian nhất định.

Có thể bạn quan tâm